Popiół lotny Do betonu
Firma PIRS dostarcza popiół lotny z węgla kamiennego, powstający w procesie spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, pochodzący…
Materiały Uszorstniające
Żużel i kruszywo żużlowe jako materiały uszorstniające to jedne z najskuteczniejszych środków stosowanych do walki z lodem, śniegiem i gołoledzią…
Materiały ŻuŻlowe
Kruszywo żużlowe powstaje przy spalaniu węgla w paleniskach energetycznych w postaci spieczonych bryłek i pyłów…

O nas

Firma PIRS Polska Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2011 roku. Świadczymy usługi gospodarowania produktami ubocznymi i odpadami.
Posiadamy wiedzę w zakresie sprzedaży, przetwarzania i zagospodarowania produktów ubocznych oraz odpadów powstałych przy spalaniu węgla kamiennego. Głównym przedmiotem działalności firmy jest obrót ubocznymi produktami spalania typu popioły lotne oraz kruszywami żużlowymi powstającymi w elektrowniach oraz elektrociepłowniach. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie materiałów i usług zgodnych z wymaganiami prawnymi (w tym środowiskowymi) oraz wyspecyfikowanymi wymaganiami Klientów.

Nasza Misja

Oferujemy Klientom profesjonalną, kompleksową usługę opartą na gospodarce o obiegu zamkniętym.
Poprzez efektywne gospodarowanie odpadami oraz promowanie ich wykorzystania w przemyśle budowlanym, przyczyniamy się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, wspieramy rozwój przemysłu budowlanego, zapewniając dostęp do surowców wtórnych i odpowiadając na rosnące wyzwania związane z ochroną środowiska. Działamy w standardach ISO, zapewniając naszym Partnerom usługi najwyższej jakości. Stawiamy na rozwój i wciąż się doskonalimy.

WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
POPIOŁU W PRODUKCJI BETONU

Popiół lotny krzemionkowy to materiał o bardzo drobnych, kulistych ziarnach, który uzyskiwany jest ze spalania węgla kamiennego w procesie wydzielania pylastych cząstek z gazów odlotowych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Wieloletnie badania naukowe potwierdzone szerokim zakresem praktycznego wykorzystania świadczą na korzyść zastosowania popiołów lotnych w wielu gałęziach przemysłu, w tym przede wszystkim w budownictwie.

Zastosowany do produkcji betonu pozwala na znaczne podwyższenie jego odporności na korozję, sprzyjając w ten sposób długowieczności zaczynów, zapraw i betonów…

ZASTOSOWANIE
W DROGOWNICTWIE

Popioły lotne z ograniczoną zawartością niespalonego węgla przy umiejętnym stosowaniu, poprawiając inne właściwości, nie powodują – jak do niedawna sądzono – zmniejszonej odporności na mróz i działanie czynników odladzających. Umiejętne wykorzystanie wszystkich właściwości popiołów lotnych prowadzi do uzyskania betonu o lepszych, dokładniej dostosowanych do potrzeb odbiorcy właściwościach, przy obniżonej cenie w stosunku do betonu na samym cemencie.

Materiał może być również wykorzystywany w branży drogowej do produkcji mieszanek betonowo- popiołowych przeznaczonych do wykonywania warstw wzmacniających, warstw ulepszonego…

Popiół
fluidalny

Popiół lotny fluidalny to materiał w powstający w procesie spalania węgla kamiennego w kotłach z paleniskami fluidalnymi przy niższych temperaturach spalania w porównaniu do tych występujących w konwencjonalnych kotłach pyłowych, przy jednoczesnej konsolidacji z procesem odsiarczania spalin.

W składzie chemicznym popiołu fluidalnego dominują amorficzne glinokrzemiany, tlenki wapnia i siarki oraz anhydryt. Popiół ten wyróżnia się niską gęstością nasypową oraz posiada właściwości wiążące…

Materiały
Żużlowe

Najważniejszą cechą kruszywa żużlowego z żużli paleniskowych, w porównaniu z materiałami naturalnymi lub żużlami hutniczymi, jest niska gęstość objętościowa.

Po zabudowie gęstość objętościowa kruszywa żużlowego nie przekracza poziomu 1,3 Mg/m3, w przypadku kruszyw naturalnych jest to min. 1,6 Mg/m3 – piaski, 2,0 Mg/m3 – kruszywa łamane, a hutniczych min. 2,5 Mg/m3. Przy identycznym zakresie robót wykonawca wykorzysta znacznie mniej kruszywa żużlowego niż kruszywa naturalnego czy hutniczego, co wiąże się ze znacznymi korzyściami finansowymi.

Ponadto kruszywo żużlowe to materiał, który można stosować poniżej i powyżej strefy przemarzania.

Poniżej prezentujemy materiały żużlowe dostępne w ofercie PIRS Polska.

Kruszywo Żużlowe
Kruszywo żużlowe powstaje przy spalaniu węgla w paleniskach energetycznych w postaci spieczonych bryłek i pyłów. Główną cechą kruszywa żużlowego z żużli paleniskowych, w porównaniu z materiałami naturalnymi lub żużlami hutniczymi, jest niska gęstość objętościowa, która nie przekracza poziomu 1,3 Mg/m3.
Mieszanina popiołowo-żużlowa
Materiałem ubocznym w procesie spalania węgla oprócz standardowo powstających popiołów oraz żużli są również ich mieszanki. Mieszaniny popiołowo-żużlowe to materiały z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, które wyprowadzane są hydraulicznie spod komory paleniskowej.

Materiały
Uszorstniające

Żużel i kruszywo żużlowe jako materiały uszorstniające to jedne z najskuteczniejszych środków stosowanych do walki z lodem, śniegiem i gołoledzią. Żużel swoją strukturą powoduje nierówności i szorstkość nawierzchni. Ponadprzeciętna porowatość i odporność na zmiany temperatury pozwala na utrzymanie przyczepności w każdych warunkach oraz likwidację grubych warstw lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm).

Jak zaleca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą środków chemicznych z uwagi na ochronę środowiska i wysokie koszty…

Ogólne warunki sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów

NASZE
PROJEKTY
UNIJNE

Firma PIRS w 2012 uczestniczyła w projekcie „Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu była Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

W ramach uczestnictwa w projekcie firma nawiązała współpracę z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach projektu pracownicy naukowi odbyli płatne staże, przeszli praktyczne szkolenia oraz zdobyli doświadczenie w biznesie, które wzmocniło ich pozycję na rynku pracy.

Firma PIRS skorzystała z potencjału naukowego stażystów w efekcie powstało opracowanie naukowe pt.: “Analiza i ocena ekonomiczno-środowiskowych aspektów rolniczego wykorzystania popiołu paleniskowego”.

Kariera

Poszukujemy pilnie osoby do pracy w charakterze Handlowca na terenie wyznaczonych województw.

Zakres obowiązków:
 • aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie Klientów,
 • realizacja planów i zadań sprzedażowych,
 • sporządzanie raportów.
Oferujemy:
 • stałe wynagrodzenie,
 • nienormowany czas pracy,
 • możliwość rozwijania kompetencji.
Wymagamy:
 • autentycznego zainteresowania pracą w sprzedaży i predyspozycji handlowych,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • wykształcenia minimum średniego,
 • dyspozycyjności (praca w terenie),
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży budowlanej.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: pirs@phupirs.pl

Kontakt

PIRS Polska Sp. z o.o.

ul. Ogłęczyzna 20/5, 31-589 Kraków,

NIP: 6751754978, REGON: 389678090,

KRS: 0000916125


tel. 12 442 02 03

fax 12 378 31 94

biuro@phupirs.pl

www.phupirs.pl